Privacybeleid

Persoonsgegevens & Informatieveiligheid (conform GDPR)

Door een bestelling te plaatsen op de webshop van Paws and Tails Petcare, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Paws and Tails Petcare zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage, verbetering en verwijdering in de maatschappelijke zetel van Paws and Tails Petcare.

Doch, gelet op de noodzakelijke levering door derden (transportfirma's en betaalservice Stripe zal Paws and Tails Petcare genoodzaakt zijn de nodige persoonlijke gegevens, zijnde naam, adres e-mailadres en telefoonnummer over te maken aan deze derden. De Klant geeft dan ook zijn akkoord deze gegevens mede te delen aan Bpost of postnl en/of online betaalservice Stripe.

De klant heeft m.a.w. dus:

  • inzagerecht in welke gegevens worden bewaard (via e-mail van het plaatsen van een bestelling)

  • het recht op het wijzigen van onjuiste gegevens

  • het recht op bezwaar en weigering van de verdere bewaring van gegevens na het afhandelen van de bestelling / levering.

Alle persoonsgegevens worden bewaard in digitale vorm: pdf in de backoffice van de webshop en email van de bestelling waarvan de klant ook een kopie ontving. Daarnaast worden deze gegevens voor gebruiksgemak bewaard in de voorziene software van bpost en postnl voor het aanmaken van verzendetiketten.

Bij een eventueel datalek is Paws and Tails Petcare verplicht de Belgische privacycommisie alsook de betrokken klanten hierover te informeren binnen 72 uur na de ontdekking van het datalek.

De éénmanszaak verbindt er zich toe de bewaarde gegevens nooit te gebruiken voor commerciële doeleinden ten aanzien van derden, particulier of zakelijk.

De klant ontvangt bij de uitvoering van het inzagerecht een gratis kopie van de verwerkte persoonsgegevens, uiterlijk vier weken na het inzageverzoek.
Indien de klant de uitvoering van de overeenkomst en/of men ernstige en gerechtvaardigde redenen kan doen gelden, kan de klant zich verzetten tegen een (geautomatiseerde) verwerking van zijn gegevens.
In dit geval kan er geen levering van goederen plaatsvinden en dient de klant zijn bestelling op het vestigingsadres af te halen.


Opgesteld op 5 april 2024