Algemene VoorwaardenGegevens van de onderneming

Paws and Tails Petcare
Officiële naam eenmanszaak in de KB: Vicky Clemens

Hees 105

3920 Lommel

Mail: info@pawsandtailspetcare.be

GSM-nummer: 00 32 (0) 4 95 10 80 81

Ondernemingsnummer: 0805958944

BTW-nummer: BE080 595 8944


Artikel 1 – Algemene voorwaarden en toepassing

1.1 Er wordt in de algemene voorwaarden gesproken van Paws and Tails Petcare. Dit is de naam van de eenmanzaak die als "Vicky Clemens" staat genoteerd in de Kruispuntbank van ondernemingen.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Paws and Tails Petcare en de klant met betrekking tot het uitlaten en verzorging van de dieren.

1.3 Afwijking(en) van deze algemene voorwaarden is (zijn) alleen mogelijk indien dit schriftelijk door betrokken partijen is vastgelegd en ondertekend.

1.4 Paws and Tails Petcare gaat een dienstenverbintenis aan met de klant.

Dit wil zeggen dat er zo goed mogelijk gestreefd wordt naar het afgesproken resultaat maar dat Paws and Tails Petcare geen schuld treft indien het gewenste resultaat niet behaald wordt of niet in overeenstemming is met de wensen van de klant.


Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de geboden diensten. De klant aanvaardt dit door het maken van een afspraak voor het uitlaten of oppassen.

Het maken van een afspraak kan :

  • Telefonisch via het nummer: 0032 (0) 4 95 10 80 81

  • Via SMS of WhatsApp op ditzelfde nummer

  • Via mail: info@pawsandtailspetcare.be

  • Via social media: Facebook


Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.1 Paws and Tails Petcare kan een klant weigeren zonder hiervoor een rede te moeten geven


Artikel 4 – Prijs

4.1 De prijs die de klant moet betalen wordt bepaald voor het uitlaten en oppassen. Deze prijs kan na het uitlaten en oppassen afwijken door onvoorziene omstandigheden. Voor het uitlaten, oppassen en verzorging staan de prijzen vermeld op website van Paws and Tails Petcare en op de Facebookpagina. Prijzen zijn inclusief BTW en bestaan uit de prijs van het uitlaten en het oppassen bij de klant thuis, bepaalt door de duur en de kilometervergoeding.

4.2 Kilomtervergoeding

Binnen een straal van 2,5 kilomter is er geen kilometervergoeding.

Hoe wordt de kilometervergoeding berekend: Het adres wordt ingegeven op Google Maps, start van Hees 105, 3920 Lommel, naar het adres van de klant. Het aantal kilometer wordt berekend voor de heen- en terugweg.

4.3 De prijs van de kilometervergoeding bedraagt 0,45 cent per kilometer. De prijs is overgenomen van de officiële forfaitaire maximale kilometervergoeding + 21 procent BTW. Deze prijs wordt indien nodig aangepast op onze website Paws and Tails Petcare

4.4 Andere prijsstijgingen worden duidelijk vermeld op de website van Paws and Tails Petcare.


Artikel 5 – Betalingen

5.1 De klant verplicht zich ertoe de verschuldigde bedragen voor een uitlaatdienst of oppasbeurt onmiddelijk te betalen na de dienst.

Dit kan op de volgende manieren:

  • Cash

  • Payconic

  • Directe overschrijving op het rekeningnummer BE86 7370 7230 4550

De klant ontvangt een factuur van de geleverde diensten.


Artikel 6 – Annulering

6.1 De klant kan een uitlaatservice of een oppasmoment tijdig annuleren. Dit betekent dat Paws and Tails Petcare op zijn minst 24 u voor uitlaten of het oppassen telefonisch op de hoogte wordt gebracht van de annulering op het nummer 0032 (0) 4 95 10 80 81. Indien de uitlaatservice of oppasmoment later dan 24 u voor de afspraak wordt geannuleerd, dan dient de helft van het totale factuurbedrag betaald te worden.


Artikel 7 – Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer

7.1 De ondernemer verplicht zich ertoe conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op professionele wijze.

7.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de verzorging van het dier.

7.3 Mocht het dier tijdens de verzorging abnormaal gedrag of probleemgedrag vertonen, dan mag de ondernemer ten alle tijde direct voor dat specifieke dier de verzorging onderbreken of stopzetten.

7.4 Paws and Tails Petcare kan een afspraak voor het uitlaten of aan huis stopzetten indien er sprake is van een onveilige situatie op de plaats van afspraak, waardoor het oppassen niet veilig kan gebeuren. Dit kan afhangen van de weersomstandigheden.

7.5 Indien de gevraagde diensten door overmacht of onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, familiale redenen,…) niet door de ondernemer kunnen worden uitgevoerd, wordt u hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. De klant kan in geen enkel geval een schadevergoeding eisen.

7.6 De ondernemer respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal deze altijd aanklagen indien ze niet worden opgevolgd.

7.8 Paws and Tails Petcare kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of onbetaalde afspraak. De klant is altijd eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van de adviezen.

7.9 De ondernemer verplicht zich ertoe de, voor uitlaten en het oppassen, overhandigde huissleutel in goede bewaring te nemen en terug te overhandigen na het aflopen van de uitlaatservice of de periode van oppassen. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor meerdere sleutels die aan de huissleutel vasthangen. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van de gegeven huissleutel(s). Bij verloren raken van de gegeven huissleutel(s) vergoedt de ondernemer het laten maken van 1 nieuwe huissleutel en niet van de sleutels die er bij aan hangen.


Artikel 8 – Verantwoordelijkheden en plichten van de klant

8.1 De klant moet bij het begin van het uitlaten of van het oppasmoment, de ondernemer alle informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde wandeling en verzorging van het huisdier. De ondernemer gaat er van uit dat de gegeven informatie door de klant correct is.

8.2 De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het doorgeven van onjuiste informatie..

8.3 De klant zorgt ervoor dat alle benodigdheden voor de goede verzorging van het dier aanwezig zijn in de woning. Zowel voeding, vers water, eetbakken, mandjes, kattenzand, schepje, reismand, eventuele medicatie die gegeven moet worden en medicatie voor acute zorg (pijnstilling, ontstekingsremmer,…). Ook zorgt de klant voor de gegevens van de eigen dierenarts adres + telefoonnummer.

8.4 De klant zorgt er voor dat het nodige materiaal aanwezig is voor een hond uit te laten: Tuigje, halsband, wandelriem, poepzakjes.

Artikel 9 – Ziekte van het dier

9.1 De klant dient eventuele ziektes en/of afwijkingen vooraf aan de ondernemer mee te delen.

9.2 De ondernemer verplicht zich ertoe om bij ziekte van het dier (of een vermoeden daarvan) tijdens het uitlaten of het oppassen, dit te melden aan de eigenaar tenzij er sprake is van een spoed- of noodgeval, in welk geval de ondernemer de dichtstbijzijnde dierenarts of dierenkliniek zal consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval alle maatregelen te nemen die haar op dat moment correct lijken. De dierenartskosten zijn voor rekening van de klant. De gereden kilometers worden vergoed tegen de geldende kilometervergoeding.

9.3 Indien er bij het dier parasieten aangetroffen worden zoals vlooien, luizen of schimmel, mag de ondernemer beslissen om uitlaten of het oppasmoment stop te zetten om de veiligheidsredenen van andere klanten en voor zichzelf. De ondernemer kan het uitlaten of het oppassen pas voortzetten indien het dier in kwestie, andere huisdieren en eventueel de eigenaar behandeld zijn én genezen verklaard door een dierenarts. Het verzorgen van een dier met een hoog besmettingsrisico kan niet.

Artikel 10 – Overlijden van het dier

10.1 Indien het dier sterft tijdens het uitlaten of het oppassen, is de ondernemer hier niet verantwoordelijk voor.

10.2 Indien het dier komt te overlijden tijdens de afwezigheid van de klant, brengt de ondernemer de eigenaar zo snel mogelijk op de hoogte. Er wordt dan besproken wat er met het stoffelijk overschot moet gebeuren.


Artikel 11 - Weglopen het dier

11.1 Indien het dier tijdens het uitlaten of het oppassen wegloopt is de ondernemer hier niet verantwoordelijk voor.

11.2 Indien het dier wegloopt zal de ondernemer de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

11.3 De klant dient er voor te zorgen dat het dier gechipt is en geregristeerd is.

11.4 De ondernemer zal er alles aan doen om het dier terug te vinden.


Artikel 12 - Gewond raken van het dier tijdens het uitlaten

12.1 Indien het dier tijdens het uitlaten gewond raakt is de ondernemer hier niet verantwoordelijk voor.

12.2 Indien het dier gewond geraakt zal de ondernemer de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de nodige stappen ondernemen voor het dier.

12.3 Eventuele kosten zijn voor de klant.


Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 De ondernemer is t.o.v. de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar of het personeel in dienst. Hiervoor heeft de ondernemer een verzekering aansprakelijkheid afgesloten bij KBC.

13.2 De ondernemer zal, in geval er schade is veroorzaakt, de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogten brengen.

13.3 De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, bij de ondernemer of derden, veroorzaakt door het dier van de klant. Eventuele kosten medische kosten en schade aan derden zijn voor rekening van de klant.

13.4 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van bacteriële of virale infecties of al dan niet besmettelijke huidaandoeningen.

13.5 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken in de woonst tenzij nalatigheid van de ondernemer kan bewezen worden.

13.6 De aansprakelijkheid van de ondernemer blijft beperkt tot de periode waarin het dier aan de zorgen van de ondernemer werd toevertrouwd.


Artikel 14 – Schade en verzekeringen

14.1. De ondernemer mag er van uitgaan dat de klant een familiale verzekering heeft afgesloten, waarin de huisdieren mee verzekerd zijn. De eigenaar van het dier is volgens de Belgische wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen van derden.

Artikel 15 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden

15.1 Individuele afwijkingen moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de klant worden vastgelegd.

Artikel 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden

16.1 De ondernemer mag de voorwaarden altijd wijzigen.

Artikel 17 - Privacybeleid en gegevensverwerking

Laatst bijgewerkt 1/10/2023

17.1 - Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.pawsandtailspetcare.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

17.2 - Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.pawsandtailspetcare.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

17.3 - Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Paws and Tails Petcare en specifiek www.pawsandtailspetcare.be kunt u ons benaderen via e-mail: info@pawsandtailspetcare.be

17.4 - Monitoren gedrag bezoeker

www.pawsandtailspetcare.be Maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina's worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina's.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

17.5 - Gebruik van cookies

www.pawsandtailspetcare.be Plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina's die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina's het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

17.6 - Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Artikel 18 - Auteursrechten

18.1 Alle informatie, teksten, brochures, flyers en andere dingen geschreven en/of ontworpen door Paws and Tails Petcare zijn uitsluitend voor de klant en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur gekopieerd, gedeeld of openbaar gemaakt worden aan derden. De enige uitzondering hier op zijn de posts gemaakt door Paws and Tails Petcare op haar social media kanalen. Deze mogen op de social media gedeeld worden met vermelding van de naam van de auteur of indien het logo hier duidelijk op vermeld staat.

Artikel 19 - Klachten en geschillen

19.1 Alle klachten moeten schriftelijk aan Paws and Tails gemeld worden. Ten laatste 30 dagen na het uitlaten of het oppasmoment waar een klacht over is.

19.2 Indien geschillen niet onderling kunnen uitgeklaard worden, is de rechtbank van Hasselt bevoegd om deze geschillen te berechten